Partner

Mange unge mennesker har det svært i dag og er på nogle områder udfordret af den ene eller anden årsag. Det kan være udfordringer derhjemme, i skolen/uddannelsen, i fællesskabet eller mangel på samme, det kan være de føler sig presset, at de føler, at de skal præstere over evne og vender den stressfaktor indad, så det påvirker psyken. Vi skal sammen prøve at støtte og hjælpe de unge der har det svært, så de finder deres egen ben at stå på. Det både for de unge menneskers skyld, ”Det fortjener de”, men også i forhold til vores samfundsøkonomi og samfundsstruktur fremadrettet. Jeg vil gennem mine foredrag/undervisningsforløb giver de unge mennesker mulighed for at spejle sig i mit liv, så de derved kan blive mere beviste omkring sig selv og de valg de træffer.

De vil i grupper komme til at arbejde med spørgsmål, der giver en fortolknings/perspektiveringsmulighed ind i temaer som skilsmisse ”Nye familier”, teenageårene/alkohol, det kriminelle miljø/stoffer, drømme/håb, socialisering i et samfundsperspektiv, samt kultur/identitet.

Jeg oplever desværre bare værdibaseret relations arbejde, der bliver begrænset mere og mere. Skoler, uddannelsesinstitutioner, der ikke har ressourcer til at tilknytte de kompetencer, som jeg besidder. Derfor vil jeg gerne have partnere med ombord, der vil være med til at tage et større ansvar i forhold til bæredygtighed samfundsmæssigt set.

Ind i partnerskabet er der udarbejde et budget, som synliggør hvad de indskudte pengene vil blive brugt til. Som partner er I med til at understøtte en række foredrags/undervisningsforløb på forskellige skoler med fokus på unges trivsel/mistrivsel – identitet/identitetsdannelse og derved vil I være med til at gøre en forskel for mange unge mennesker ud i fremtiden.

Følgende partnere er allerede med ombord – Landtved Consult www.landtvedconsult.com – Rejsechefen Holstebro www.Rejsechefen.dk,

For yderligere info kontakts Frank direkte via mail eller telefon.


IMG_5233