RÅDGIVNING/MENTOR

Mit navn er Frank Bondo og jeg er mønsterbryder.

I dag lever jeg det liv, som jeg engang næsten ikke turde drømme om. Men sådan har mit liv ikke altid været.
Mine forældre blev skilt da jeg var 3. år. Det var ikke en lykkelig skilsmisse ej heller tiden derefter. Det var en tid der var konfliktfyldt og ulykkelig. Mine forældre magtede ikke opgaven at kommunikere/samarbejde om min opvækst på en hensigtsmæssig måde. Det satte dybe spor i mit indre som fulgte mig langt op i voksenlivet. “Jeg blev bærer af den negative sociale arv”. Jeg kompenserede ved at flygte ind i ekstremsportens verden, blev kriminel og senere stofmisbruger. “Dødens købmand brændte i sin egen ild, men rejste sig i asken og børstede den af sig” – Jeg rejste mig igen som menneske. Det har ikke været omkostningsfrit, ej heller vejen hen til det liv, som jeg lever i dag. Jeg har skulle bryde den negative sociale arv og de uhensigtsmæssige mønstre, for herefter at kunne realisere mig selv og mine drømme.

Rådgivning/mentorforløb

Jeg tilbyder rådgivning/mentorforløb til en bred målgruppe i, hvordan der arbejdes med at bryde den negativ social arv, uhensigtsmæssige adfærdsmønster. Herunder hvordan man lærer at træffe nye og mere hensigtsmæssige valg, der giver muligheden for at realisere sig selv og sine drømme.

Jeg er uddannet pædagog med en professionsbachelor. Under uddannelsen har jeg haft stor fokus på det, at bryde uhensigtsmæssige mønstre, som åbner muligheden for at vælge nye veje. Derudover har jeg taget en Akademiuddannelse i ledelse og arbejder i dag som daglig koordinator i socialpsykiatrien, hvor jeg bl.a. arbejder med dobbeltdiagnoser og det at realisere sig selv. Jeg har arbejdet i socialpsykiatrien de seneste 15 år.

“Jeg har selv været der” et ungt menneske, der mistrives og desværre var der ikke nogen der greb mig og jeg magtede ikke selv at finde vej. Jeg fandt aldrig rigtig ben at stå på, hvilket med tiden gjorde at jeg blev marginaliseret fra det øvrige samfund. Så jeg kender den proces med at skulle rejse sig igen og skulle ud i samfundet på en ny måde og tilbage på skolebænken og blive en del af et nyt fællesskab. Jeg evner at koble mine egne erfaringer med faglighed og ved at det tager tid at genskabe tilliden/relationen og at forløbene skal håndteres individuelt for at rejsen lykkes.

Jeg har erfaringer med misbrug og ved hvad det vil sige at leve i et kriminelt miljø, og jeg ved hvad det kræver, at trække sig fra det igen. 

Kontakt for rådgivning
Mail: fb@frank-bondo.dk 
Mobil: 40 32 44 66